Εγγυήσεις και επιστροφές προϊόντων

 

 

 

  • Εάν το προϊόν έχει υποστεί ζημιά χωρίς υπαιτιότητα του μεταφορέα
  • Το προϊόν χρησιμοποιήθηκε - οι ταπετσαρίες έχουν κολληθεί και χρησιμοποιήθηκε κόλλα από την παραγγελία.
  • Η ατομική παραγγελία σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας και δεν υπόκειται σε επιστροφή ή ανταλλαγή.
  • Ο πελάτης υπέβαλε καταγγελία σε περισσότερες από 14 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς.